Згідно з прогнозами до 2050 року чисельність населення Землі становитиме понад 9 мільярдів людей. Щоб упоратися з усіма вироблюваними викидами вуглекислого газу і відходами, нам знадобляться ресурси, еквівалентні ресурсам чотирьох таких же планет, як наша.

Однак у нас є лише одна. Чи можна щось вдіяти? У 2015 році ООН ухвалила Цілі сталого розвитку (ЦСР), а в 2016 році остаточно погодила Паризьку угоду. Держави всього світу докладають зусиль для того, щоб змінити поточний стан справ і захистити навколишнє середовище.

Важлива роль відводиться і корпораціям – вони зі свого боку здатні вживати заходів, спрямованих на сприяння сталому розвитку суспільства в цілому.

Як DENSO реагує на цю ситуацію?

Автокомпоненти DENSO використовуються в легкових і вантажних автомобілях у всьому світі. Ми знаємо, що на нас лежить величезна відповідальність перед навколишнім середовищем і населенням нашої планети.

Протягом усієї своєї історії компанія DENSO створювала інноваційні технології й залучала до роботи найталановитіших людей, щоб мінімізувати негативний вплив на довкілля та суспільство.

На сьогодні в корпорації розробили два важливі стратегічні плани, в межах яких сформульовані основні цілі, досягнення яких дозволить нам розвиватися відповідно до принципів сталого розвитку.

Перший план отримав назву Eco Vision 2025, другий – «Довготермінова політика на період до 2030 року». У межах цієї статті коротко розказано про кожний документ, а також про ключові ініціативи DENSO у царині досягнення «зеленого» майбутнього.

Eco Vision 2025

Концепція Eco Vision формулюється в DENSO кожні 10 років – це довготермінові зобов’язання групи в контексті природокористування та реалізації екологічної політики. Кожні п’ять років формулюється план дій з охорони довкілля, в якому прописуються фактичні кроки, спрямовані на досягнення цілей, зафіксованих у межах Eco Vision.

В основі концепції на 2025 рік лежать три ключові цілі: Енергія 1/2 (Energy 1/2), Чистота х2 (Clean x2), Екологічність х2 (Green x2). У DENSO мають намір домогтися виконання поставлених цілей за допомогою 10 дій, які зачіпають розробку продукції, виробничі майданчики, співробітників і топ-менеджмент.

Енергія 1/2 (Energy 1/2)

Поставлено мету удвічі скоротити викиди CO2 за допомогою технологій, які вирішують проблеми глобального потепління, енергоспоживання і використання ресурсів.

Якщо розглядати життєвий цикл автомобіля в цілому, то очевидно, що максимальні обсяги викидів CO2 припадають на період його безпосередньої експлуатації. Для запобігання глобальному потеплінню важливо підвищувати паливну ефективність за рахунок зниження маси запасних частин автомобіля і забезпечення максимально ефективного згорання паливоповітряної суміші.

Наприклад, нові блоки керування живленням і стартери DENSO стали меншими й легшими, ніж вироби попередніх моделей. У межах процесу створення нових продуктів компанія DENSO домагається скорочення викидів автомобілями вуглекислого газу за рахунок розробки нових рішень і технологій, які дозволяють оптимізувати споживання палива й сумісні з різними його видами.

Крім того, у DENSO мають намір реалізувати власні ініціативи в галузі керування енергоспоживанням, які дозволяють відновлювати й повторно використовувати теплову енергію автомобіля, а також втрати кінетичної енергії, що виникають під час гальмування.

На заводах DENSO вживатимуть заходів, спрямованих на зниження викидів CO2, а також будуть прагнути до скорочення споживання енергії удвічі шляхом реалізації концепції «Енергія якраз вчасно» (Energy Just-in-Time), яка пов’язана з флуктуаціями виробничих процесів і оптимізацією логістики .

Завдяки енергозбережним ініціативам DENSO успішно просувається до своєї мети – скоротити обсяги викидів CO2 до 50% до 2025 року.

Чистота х2 (Clean x2)

У DENSO мають намір удвічі знизити негативний вплив, який чинять екологічно шкідливі речовини, викиди та відходи, а також зробити внесок у підвищення якості атмосферного повітря за рахунок скорочення вмісту шкідливих речовин у викиді автомобіля.

Одна з ініціатив DENSO пов’язана з повторним використанням ресурсів завдяки розширенню бізнесу з модернізації запасних частин, який сконцентрований на відновленні та повторному використанні автозапчастин, а також переробці матеріалів.

Заводи DENSO постійно працюють над зменшенням обсягу вироблюваних відходів, у тому числі хімічних речовин, а також прагнуть до скорочення споживання водних ресурсів. У корпорації встановили власні стандарти в галузі охорони навколишнього середовища, які набагато суворіші від природоохоронних нормативних актів країн і регіонів, де компанія веде свою діяльність. Це допомагає ідентифікувати можливі екологічні ризики (такі як надзвичайні екологічні події, забруднення, порушення законодавства), що їх DENSO прагне уникнути в реальності або мінімізувати їхні наслідки, якщо вони все-таки трапляться.

DENSO проводить політику, згідно з якою всі співробітники повинні бути повністю залучені в реалізацію екологічної стратегії. Тому для них проводяться різноманітні тренінги та заходи з виховання екологічної грамотності.

Екологічність х2 (Green x2)

DENSO планує подвоїти зусилля в галузі збереження екології за допомогою реалізації таких програм, як дослідження, пов’язані з темою біопалива, і створення зелених просторів.

Щоб звести до мінімуму погіршення стану довкілля, викликане видобутком природних ресурсів, DENSO концентрується на розробці альтернативних видів палива та сировини з використанням біологічних ресурсів, виважено враховуючи при цьому наявне біорізноманіття.

Корпорація, зокрема, розширює дослідження різних видів біопалива, а також запускає серійне виробництво бачків радіатора з біопластику і розвиває технології, які передбачають використання водоростей як сировини.

У співпраці з місцевими громадами компанія DENSO бере активну участь у збереженні та захисті локальних екосистем. Приклад такої спільної ініціативи – «Зелений проєкт DENSO», що реалізується з 2006 року. Він спрямований на відновлення та збереження місцевих біомів шляхом підтримки наявного розмаїття рослинного і тваринного життя.

Довготермінова політика на період до 2030 року

Довготермінова політика до 2030 року формулює мету DENSO на майбутнє і принципи, формує бізнес-практики. Ось її слоган: «Вселяти надію – задля майбутнього нашої планети, суспільства і всіх людей».

У корпорації мають намір продовжувати брати участь у побудові сталого суспільства, втілюючи цінності, пов’язані з двома ключовими тезами: «зелене майбутнє» і «спокій духу». У межах «зеленого» напрямку DENSO буде розробляти і просувати продукти, які допоможуть знизити навантаження на довкілля, – наприклад, рішення для електричних автомобілів. Цей захід спрямований, зокрема, на скорочення викидів CO2. У межах «спокійного» напрямку ми будемо форсувати розробку і просування продуктів, пов’язаних із технологіями безпеки й автоматичного кермування.

Крім того, є ще третій напрямок – «що надихає». Він втілює в собі наше бажання змінити ставлення людей до світу і тим самим зробити їх більш щасливими за допомогою створення продуктів, що мають справжню цінність.

Цілі сталого розвитку

У політиці DENSO визначено, які соціальні проблеми – відповідно до Цілей сталого розвитку – необхідно негайно вирішувати і які сфери нашого бізнесу будуть задіяні в цій роботі.

Ключові цілі, яких можна досягти за допомогою роботи над нашими продуктами та сервісами, включають:

  • Здоров’я і добробут: забезпечення здорового життя та сприяння добробуту для всіх у будь-якому віці.
  • Доступну і чисту енергію: забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх.
  • Виробництво, інновації та інфраструктуру: створення надійної інфраструктури, стимулювання розвитку інклюзивного та сталого виробництва і підтримка інновацій.
  • Сталі міста та спільноти: розвиток відкритих, доступних, безпечних й екологічних міст і населених пунктів.
  • Відповідальне споживання і виробництво: забезпечення відповідності діяльності раціональним моделям споживання і виробництва.
  • Боротьбу зі зміною клімату: вжиття термінових заходів для боротьби зі зміною клімату і її наслідками.

Щоб установити взаємозв’язок між зусиллями в цій сфері і діловою активністю DENSO, а також безперервно контролювати результати своїх досягнень, ці ідеї поширені на всі підрозділи компанії у всіх країнах світу і визначили довгострокові цілі та ключові показники ефективності для кожного напрямку. Ці результати будуть представлятися найвищому керівництву DENSO двічі на рік – таким чином передбачається оперативно визначати проблеми, з якими можна зіткнутися на шляху досягнення поставлених цілей, а також удосконалювати реалізовані ініціативи.

DENSO робить кроки для досягнення зеленого майбутнього

Для того щоб майбутнє, образ якого був сформований у Цілях сталого розвитку ООН і Паризькій угоді, все-таки настало, необхідно, щоб діяли всі: уряди країн, корпорації і саме суспільство. Компанія DENSO робить свій позитивний внесок у спільну справу шляхом збереження енергії і зниження викидів CO2 (і те, й інше досягається за рахунок внесення змін до конструкції запасних частин і вдосконалення виробничих процесів), забезпечуючи таким чином екологічно чисте виробництво і створюючи зелені простори.