Компанія Marelli, провідний постачальник компонентів та рішень для автомобільної промисловості, оголосила про намір досягти повної вуглецевої нейтральності у своїй діяльності до 2030 р. відповідно до власного двоетапного плану.

Ця мета — основа переходу до створення екологічно стійкого бізнесу і значно більш глобальних зобов’язань підприємства. Для її досягнення компанія планує мінімізувати енергоспоживання, використовувати відновлювані джерела енергії та працювати над нейтралізацією залишків неминучих викидів.

На додаток до цілей у галузі охорони довкілля та скорочення викидів CO2, сформульованих у рамках середньострокової стратегії, наступний крок компанії визначив ще більш амбітну мету та конкретні плани щодо її досягнення. Ці дії покликані скоротити кількість викидів парникових газів із прямих джерел, що належать компанії або контролюються нею, а також непрямих викидів при виробництві енергії, яку набуває та використовує організація.

Дінеш Палівал (Dinesh Paliwal), голова правління компанії Marelli, зазначив: «Автомобільна промисловість відіграє вирішальну роль у створенні більш чистого та екологічно стійкого світу. Крім нашого основного завдання, яке полягає у створенні технологій, що дозволяють зробити відповідальний перехід до повної електрифікації, ми спрямовуємо значні інвестиції на досягнення повної нейтральності вуглецю у нашій діяльності. Це важлива віха на шляху підвищення економічної та екологічної сталості компанії Marelli».

Біда Больценіус (Beda Bolzenius), президент і генеральний директор компанії Marelli, каже: «Це перший крок Marelli в рамках сформульованого компанією плану зі скорочення загальних викидів вуглецю. Нашим наступним кроком стане формулювання чітких цілей та заходів щодо зниження непрямих викидів, включно з роботою з постачальниками та клієнтами, а також з внутрішньою роботою щодо наших власних продуктів та виробничих процесів. Нас чекає довгий шлях, але інвестиції, про які ми оголосили сьогодні, це вже великий крок уперед».

Насамперед Marelli скорочуватиме споживання енергії та супутніх викидів завдяки безперервному впровадженню енергоефективності у прив’язці до концепції Моноцукурі.

Розуміння енергоефективності в рамках Моноцукурі з’явилося нещодавно: це серія стратегій та заходів, спрямованих на зниження енергоспоживання на заводах, в тому числі впровадження високоефективного та енергоощадного обладнання, а також заходів щодо вдосконалення процесів, таких як оптимізація виробничих ліній на майданчиках.

У рамках цієї концепції реалізовуватимуться подальші дії щодо мінімізації енергоспоживання на об’єктах компанії з акцентом на раціональне використання комунальних ресурсів, а в технологічних процесах з’являться нові та ще більш ефективні обладнання та техніка.

Ще одна важлива частина стратегії — використання в діяльності підприємства тільки електроенергії з відновлюваних джерел або енергії, негативний ефект від виробництва якої нейтралізовано за допомогою сертифікованих вуглецевих кредитів. Акцент буде зроблено на сонячну енергію та енергію вітру.

Компанія самостійно вироблятиме відновлювану енергію шляхом розробки локальних систем або купуватиме її за спеціальними сертифікованими контрактами у вигляді угод про закупівлю електроенергії та контрактів на екологічно чисте енергопостачання.

Зрештою, будь-які залишкові викиди, які основними заходами усунути не вдасться, компенсуватимуться через участь у сертифікованих вуглецевих проєктах по всьому світу. Компанія продовжить стежити за новими технологіями та рішеннями у галузі відновлюваних джерел енергії, які допоможуть Marelli у досягненні своїх цілей.

Marelli залишається лідером у сфері розробки інноваційних рішень для підвищення ефективності транспортних засобів та підтримки переходу до майбутнього з низьким рівнем викидів вуглекислого газу, зокрема технологій електрифікації та рішень, що підвищують ефективність двигунів внутрішнього згоряння.