Політика конфіденційності

Ця політика конфіденційності персональних відомостей (надалі — Політика конфіденційності) діє по відношенню до усієї інформації, що даний сайт, де розміщено текст цієї Політики конфіденційності та відповідний мобільний застосунок, може отримати про Користувача, а також будь-яких програм та продуктів, що розміщено на ньому.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 В цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту» – співробітники, що уповноважені на керування сайтом, діючі від його імені, що організують та (або) здійснюють обробку персональних відомостей, а також визначають мету обробки персональних відомостей, склад персональних відомостей, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюватимуться з персональними відомостями.

1.1.2. «Персональні відомості» — будь-яка інформація, що має відношення до прямо або опосередковано визначеної або такої, що буде визначеною, фізичній особі (суб'єкта персональних відомостей).

1.1.3. «Обробка персональних відомостей» — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, включаючи (але не обмежуючи такими): збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, передавання (розповсюдження, надавання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних відомостей.

1.1.4. «Конфіденційність персональних відомостей» — обов'язкова для дотримання сайту вимога не допускати їх зумисного розповсюдження без згоди суб'єкта персональних відомостей або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач сайту (надалі Користувач)» — особа, що має доступ до сайту за допомоги мережі Інтернет, та використовує сайт для власних потреб.

1.1.6. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, що відсилається веб-сервером та зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу у HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку сайту.

1.1.7. «IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла у комп'ютерній мережі, що збудовано за протоколом IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних відомостей Користувача.

2.2. В разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач має припинити використання сайту та (або) мобільного застосунку.

2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до даного сайту та відповідного мобільного застосунку. Адміністрація сайту не контролює і не несе жодної відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, що доступні на цьому сайті.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність Персональних відомостей, що їх надають Користувачі.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює обов'язки Адміністрації сайту із зумисного нерозголошення персональних відомостей, що Користувач надає за різноманітними запитами Адміністрації сайту (наприклад, але не обмежуючи наступним: при реєстрації на сайті, оформленні замовлення і т.і.).

3.2. Персональні відомості, щодо яких надано дозвіл на обробку в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення спеціальних форм на сайті та у мобільному застосунку, та зазвичай містять таку інформацію:

  • прізвище, ім'я, по батькові Користувача;
  • контактний телефон Користувача;
  • адресу електронної пошти (e-mail) Користувача;
  • місце проживання Користувача та інші відомості.

3.3. Адміністрація сайту також прикладає зусиль щодо захисту персональних відомостей, які автоматично передаються у процесі відвідування сторінок сайту, як наприклад:

  • IP адреса;
  • інформація з cookies;
  • інформація про браузер (або іншу програму, що надає доступ до сайту);
  • час доступу;
  • адреси сторінок, які було відвідано;
  • реферер (адреса попередньої сторінки) и т.і.

3.3.1. Відімкнення або заборона зберігання cookies може призвести до неможливості користування сайтом;

3.3.2. Сайт здійснює збір статистики щодо ІР-адрес своїх користувачів. Ця інформація використовується з метою виявлення та рішення технічних проблем, для контроля коректності операцій і для покращення сервісу, що надається Користувачам сайту.

3.4. Будь-які Персональні відомості, що не було зазначено вище, в рівній мірі не підлягають зумисному розголошенню, за винятком випадків, які передбачені в п.п. 5.2 та 5.3 цієї Політики конфіденційності.

4. НАЯВНІ МЕТИ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ВІДОМОСТЕЙ КОРИСТУВАЧА

4.1.1. Ідентифікація Користувача, що зареєстрований на сайті, для оформлення замовлення.

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайту.

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотнього зв'язку, включаючи спрямування запитів, що стосуються використання сайту, надання послуг, обробка запитів та замовлень Користувача

4.1.4. Визначення місцезнаходження Користувача для забезпечення безпеки та запобігання шахрайству.

4.1.4. Повідомлення Користувача про стан замовлення.

4.1.5. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням сайту або мобільного застосунку.

4.1.6. Надання Користувачеві, з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації щодо цін, розсилки з новинами та інших відомостей від імені сайту або від імені партнерів сайту.

4.1.7. Здійснення рекламної діяльності за умови згоди Користувача.

4.1.8. Надання Користувачеві доступу на сторонні сайти або сервіси партнерів цього сайту з метою отримання їхніх пропозицій, оновлень або послуг.

5. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка Персональних відомостей Користувача здійснюється без обмеження строку, в будь-який законний шлях, у тому числі у інформаційних системах персональних відомостей з використанням засобів автоматизації або без.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні відомості третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціям поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання замовлень Користувача, що були оформлені на сайті.

5.3. Персональні відомості можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки за наявності підстав та у порядку, визначеному чинним законодавством.

6. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Користувач зобов'язаний:

6.1.1. Надати коректну та правдиву інформацію про персональні відомості, яка необхідна для користування сайтом або мобільним застосунком.

6.1.2. Оновити або доповнити надану інформацію у випадку зміни такої.

6.1.3. Приймати заходів для захисту доступу до власних конфіденційних відомостей, що зберігаються на сайті.

6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, що їх зазначено у п.4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Не розголошувати персональних відомостей Користувача, за винятком п.п. 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності.

6.2.3. Здійснити блокування персональних відомостей, що мають відношення до відповідного Користувача, з моменту звернення або запита Користувача або його законного представника, або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних відомостей на термін перевірки у випадку виявлення неправдивих відомостей або протиправних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація сайту несе відповідальність за зумисне розголошення персональних відомостей Користувача у відповідності до чинного законодавства, за виключенням випадків, що передбачені 5.2., 5.3. та 7.2 цієї Політики конфіденційності.

7.2. У випадку втрати або розголошення персональних відомостей Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо така інформація:

7.2.1. набула публічності до дати її втрати або розголошення;

7.2.2. була отримана від третьої особи до моменту її отримання Адміністрацією сайту;

7.2.3. була отримана третіми особами шляхом несанкціонованого доступу до файлів сайту;

7.2.4. була розголошена за згоди Користувача;

7.3. Користувач несе відповідальність за правомірність, коректність та правдивість наданих Персональних відомостей згідно чинного законодавства.

8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. До звертання до суду з позивом щодо суперечок, які виникають із відношень між Користувачем та Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання суперечки). 

8.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявникові претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При неможливості досягнути згоди, суперечку буде передано на розгляд у судовий орган у відповідності до чинного законодавства.

8.4. До цієї Політики конфіденційності і відношень між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набуває чинності з моменту її розміщення на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.